Bogdan pigment d.o.o.

Adresa

Hlapičina 101

Telefon

040 573 014

Mobitel

098 242 550

e-mail

stanko.bogdan@ck.t-com.hr
Tvrtka Bogdan pigment d.o.o. upisana u trgovački registar

Trgovački sud u Varaždinu, Tt-97/949-2

MB / MBS / OIB

0909190 / 070023989 / 98741576661

Žiro račun Privredna banka Zagreb d.d.

2340009 - 1116013351

Članovi uprave

Stanko Bogdan

Temeljni kapital

105.000,00 kn, uplaćen u cijelosti